Islandsko-český studijní slovník
Velryba - hvalur

×

Přidejte nové slovo

Hesla, která Vám ve slovníku chybí, můžete zde po jednom přidat - česká i islandská. Nebojte se podělit se s námi Vaší znalostí a vědou a napište nám do poznámek, jaký se domníváte, že je překlad. Návrhy na nová hesla postupně projdeme a umístíme je do slovníku.

dómskerfi
[d̥oumscʰɛrvɪ] - n (-s, -) soudnictví, justice
Islandsko-český studijní slovník
dómskerfi
dóms··kerfi
n (-s, -)
[d̥oumscʰɛrvɪ]
soudnictví, justice
Skloňování
jednotné číslo
h bez členuse členem
nom~kerfi~kerfið
acc~kerfi~kerfið
dat~kerfi~kerfinu
gen~kerfis~kerfisins
množné číslo
h bez členuse členem
nom~kerfi~kerfin
acc~kerfi~kerfin
dat~kerfum~kerfunum
gen~kerfa~kerfanna
Tématická kategorie

aðfarargerð exekuce
aðfararveð exekuční zástava
aðför exekuce
afsal (majetkový) doklad, převodní / nabývací listina
afsalsbréf nabývací / převodní listina
afsalsgjafi převodce
afsalshafi přejímatel(ka) (převodu)
almenningshlutafélag veřejně obchodovaná akciová společnost
arfleiðandi zůstavitel(ka)
arfleiðsla odkázání (v závěti)
arfskipti rozdělení dědictví, dědické vypořádání
arftaki dědic, dědička
arfur dědictví (zděděný majetek)
ábyrgðarmaður garant(ka), ručitel(ka)
áfrýja odvolat se, podat odvolání
áfrýjun odvolání
ákæra1 obžaloba, obvinění
ákæra2 obžalovat, obvinit
ákærandi žalobce, žalobkyně, navrhovatel(ka)
ákærður obžalovaný, obviněný
barnsfaðernismál řízení o určení otcovství
biðvarsla podmíněná smlouva
borgarfógeti městský soudce (v Reykjavíku do roku 1989)
bótakrafa nárok na odškodné
brigð opětovné nabytí
brotavilji zločinný úmysl / záměr
majetek
búskipti rozdělení majetku, majetkové vypořádání
bústjóri asistent(ka) insolvenčního správce
bæjarfógeti městský správce / šerif
dagsekt denní penále
dánarbú pozůstalost
dánargjöf dědictví
dánarúrskurður prohlášení za mrtvého
depónera deponovat
dómkrafa žalovaný / vymáhaný nárok
dómstóll soud, soudní dvůr, tribunál
dómtaka dát k soudu, postoupit soudu (případ ap.)
skilorðsbundinn dómur podmíněný rozsudek
dómþoli odsouzený, odsouzená (osoba)
dvalarleyfi povolení k pobytu
dæmdur odsouzený
eigendaskipti změna vlastnictví
eignarnám vyvlastnění, vyvlastňování
eignarsvipting zbavení vlastnictví, vyvlastnění
eignaskipti rozdělení majetku, majetkové vypořádání
eignaspjöll poškozování majetku
eignaupptaka zabavení, konfiskace
einkaerfingi univerzální dědic / dědička
einkaleyfi patent
einkamál občanský spor
einkaskipti soukromé rozdělení dědictví, privátní vypořádání dědictví
endurkrafa zpětný / regresní nárok (na náhradu škody ap.)
endurupptaka obnovené řízení
erfðafesta dědičný nájem
erfðafestuhafi dědičný nájemce, dědičná nájemkyně
erfðafé dědictví, zděděný majetek
erfðagóss zděděný majetek, dědictví
erfðaleiga emfyteuze, dědičný nájem
faðernismál řízení o určení otcovství
farbann zákaz cestování
fjárforræði správa financí
fjárforræði právo spravovat finance
fjárnám exekuce, zabavení
fjárráða svéprávný (finančně)
fjárræði (finanční) svéprávnost
fjárræðissvipting zbavení (finanční) svéprávnosti, zbavení právní způsobilosti (finanční)
fjárskipti rozdělení financí, finanční vypořádání
fjársvik finanční podvod
fjöleignarhús dům ve společném vlastnictví
formálabók sbírka předpisů
forræði poručnictví
forsjá opatrovnictví (dítěte)
framburður svědectví, svědecká výpověď
framsal cese, postoupení (pohledávky ap.)
framsalsheimild souhlas k postoupení (pohledávky ap.)
framseljandi převodce, postupitel(ka)
framseljanleiki převoditelnost, postupitelnost
frávísunarkrafa žádost o odmítnutí žaloby, námitka nepřípustnosti
frelsisskerðing zbavení svobody
frelsissvipting zbavení svobody
fullgilda schválit, ratifikovat (smlouvu ap.)
fullnusta vykonání, exekuce
fullnustugerð exekuce
fullvirðisréttur státní garance na zemědělské produkty
fyrning promlčení
fyrningarfrestur promlčecí lhůta
fyrningarregla pravidlo o promlčení, promlčecí doba
fyrningartími promlčecí doba
gagnkrafa protinárok
gagnkæra vzájemné obvinění, rekriminace
gagnsök vzájemné obvinění, rekriminace
gerð arbitráž (soudní rozhodnutí)
gerðarbeiðandi navrhovatel(ka) (v arbitráži)
gerðardóms arbitrážní
gerðardómsmaður rozhodce, arbitr, arbitryně
gerðardómsúrskurður arbitrážní výrok
gerðardómur arbitráž (rozhodnutí sporu)
gerðarmaður arbitr, arbitra, arbitryně, rozhodce
gerðarþoli odpůrce, odpůrkyně (v arbitráži)
gerhæfi způsobilost
gertæki svémoc
gildistaka laga vstoupení zákonu v platnost
gjafsókn bezplatná žaloba, bezplatné soudní řízení
gjafvörn bezplatná obhajoba
gjaldþrotabeiðni žádost o vyhlášení bankrotu
gjaldþrotameðferð insolvenční / konkurzní řízení
gjaldþrotaskipti insolvenční / konkurzní řízení
greiðslustöðvun moratorium, odklad platby
grunaður podezíraný, podezřelý
gæsluvarðhald vazba (odůvodněné a prozatímní omezení osobní svobody)
hagsmunaárekstur střet zájmů
handhöfn držení, držitelství (oprávnění ap.)
handsal stvrzení podáním ruky
handsala stvrdit podáním ruky
handveð zástava, zastavený předmět
hegningar trestní
hugverk duševní vlastnictví
húftrygging pojištění kasko, havarijní pojištění
hæstaréttardómur výrok Nejvyššího soudu
höfða mál podat žalobu, zažalovat
innköllun vypovězení
ítak věcné břemeno
jafnræðisregla princip rovnosti
kaupmáli předmanželská smlouva
kröfuhafanefnd věřitelský výbor
kynferðisbrot sexuální zločin
kyrrsetja internovat, zadržet
kæra3 obžalovat, obvinit
kæra1 obvinění, žaloba
kæruefni předmět žaloby
kærufrestur žalobní lhůta
kærunefnd odvolací komise / výbor
lagaákvæði právní předpis / ustanovení
lagagildi právní platnost (smlouvy ap.)
lagarammi právní rámec
lagaregla právní předpis
lagarök právní argumenty
landráð velezrada, vlastizrada
leigunám (dočasné) vyvlastnění (při ohrožení země ap.)
lög1 zákon
lögaðili právnická osoba
lögaldur plnoletost, zletilost, zákonný věk
lögbann soudní zákaz
lögbrot porušení zákona, delikt
lögbýli statek, usedlost
lögfesta uzákonit, legalizovat, kodifikovat
lögformlegur zákonný, (jsoucí) dle zákona
löggerningur právní jednání / úkon
löggilda oprávnit, zmocnit, autorizovat
löggilding oprávnění, zmocnění, autorizace
löggiltur oprávněný, autorizovaný
löggjafarþing zákonodárný sbor
löggjöf legislativa, zákonodárství
löghald (úřední) zabavení, konfiskace
lögheimili trvalé bydliště
lögjöfnun analogie
lögmannafélag advokátní komora
lögnám vyvlastnění, expropriace
lögráðamaður zákonný zástupce
lögræði svéprávnost
lögræðissvipting zbavení svéprávnosti, zbavení právní způsobilosti
lögsaga soudní pravomoc, jurisdikce
lögsagnarumdæmi soudní obvod / příslušnost
lögskipaður statutární, stanovený zákonem
lögsókn právní / soudní stíhání, žaloba
lögsækja žalovat, podat / podávat žalobu
lögtak exekuce
mannréttindaákvæði lidskoprávní ustanovení
mál1 případ, kauza
málafærslumaður advokát(ka)
málamyndagerningur fiktivní smlouva
málflutningur řízení, jednání
málsatvik og málsástæður skutkové a právní důvody
málsástæða právní důvod
málsbót polehčující okolnost
málsgögn spisy, akta, materiály
málshöfðun žaloba (uplatnění nároku, práva před soudem)
málskostnaður soudní výlohy
málskot postoupení (věci), odvolání se
málsmeðferðar procesní (soudní)
málsókn žaloba (uplatnění nároku, práva před soudem)
málsrök věcné argumenty
málsvörn obhajoba
meðalhófsregla zásada / princip proporcionality
meiðyrðamál případ urážky na cti, případ pomluvy
miskabætur náhrada způsobené újmy
nauðasamningur dohoda o vyrovnání (dluhu)
nauðungarsala nucený prodej
nauðungaruppboð nucená dražba
nálgunarbann zákaz styku
neitunarvald veto, právo veta
neyðarréttur krajní nouze
nótaríus notář(ka)
nytjamynstur užitný vzor
nýmæli novela
ólögráða nesvéprávný
ósjálfráða nezletilý
ósjálfráður nezletilý
persónuvernd ochrana osobnosti
prótókollur protokol (z jednání)
ráðningarsamningur dohoda o práci
refsi trestní
refsiaðgerð sankce
refsiábyrgð trestní odpovědnost
refsiákvæði trestní ustanovení
refsidómur trestní výrok
refsifræði penologie
refsinæmi trestnost
refsiverður trestný
reglugerð ustanovení, nařízení, předpis, směrnice
reglugerðasöfn sbírka předpisů / nařízení
rekstrarform právní forma
réttarákvæði právní ustanovení, ustanovení zákona
réttarbrot porušení práva, právní delikt
réttarfar právní proces
réttarfars procesní
réttarfarslegur procesněprávní
réttargæsla právní asistence
réttargæslumaður právní asistent(ka)
réttarhald přelíčení
réttarheimspeki právní filosofie
réttarhlé soudní prázdniny
réttarhöld přelíčení, (soudní) proces, stání
réttarkerfi právní systém
réttarregla právní předpis
réttarregla právní řád
réttarsálfræði právní psychologie, forenzní psychologie
réttarsátt soudní smír
réttarstaða právní postavení
réttarvenja právní obyčej
réttarvernd soudní ochrana
réttaröryggi právní jistota
réttvísi spravedlnost (rozhodování podle práva v nějakém sporu)
ríkisborgararéttur (státní) občanství
ríkisfang (státní) občanství
ríkissaksóknari státní zástupce / zástupkyně, prokurátor(ka)
sakamál kriminální případ
sakaraðili soudící se strana
sakaráberi žalobce, žalobkyně
sakarefni žalovaná věc, předmět obžaloby
sakarefni bod obžaloby, žalobní bod
sakargögn důkazní materiály
sakaruppgjöf odpuštění trestu, milost, amnestie
sakaskrá trestní rejstřík
sakavottorð výpis z trestního rejstříku
sakbending rekognice
sakborningur obviněný, obviněná, obžalovaný, obžalovaná (osoba)
sakfella odsoudit, shledat / uznat vinným
sakhæfi trestní odpovědnost
sakhæfisaldur věk trestní odpovědnosti
sakhæfur příčetný compos mentis
saksókn trestní řízení
saksóknaraembætti prokuratura
saksóknari prokurátor(ka), státní zástupce / zástupkyně
samábyrgð kolektivní odpovědnost
sambúð vztah, soužití, partnerství (bez uzavření manželství)
sameignarfélag veřejná obchodní společnost
samlagsfélag komanditní společnost
samningsumboð mandát k jednání, zmocnění k vyjednávání
samningsveð smluvní zástava
samvist partnerství
sátt smír
sáttanefnd smírčí komise
sáttargerð urovnání, vyřešení, dohoda (o sporu ap.)
sáttmáli dohoda, smlouva, úmluva, pakt
sektarákvæði trestní ustanovení
sektargerð uložení pokuty, pokutování
sjálfráða plnoletý, zletilý
sjálfræði plnoletost, zletilost
sjálfsáhætta vlastní riziko (výše škody hrazená pojištěncem)
sjálfskuldarábyrgð ručení
sjálftaka svépomoc
sjálftaka launa rozhodování o vlastním platu
sjópróf námořní vyšetřování (při nehodě lodi ap.)
skaðabótaábyrgð hmotná odpovědnost za škodu
skaðabótakrafa nárok na náhradu škody
skaðabótaskylda odpovědnost za škodu
skaðabótaskyldur odpovědný za škodu
skattasmuga mezera v daňovém zákoně
skilanefnd správce konkurzní podstaty (komise)
skilorð podmínečné propuštění, podmínka
skilorðsbundinn podmíněný, podmínečný
skilorðsdómur podmíněný / podmínečný trest
skilorðstími zkušební doba (u podmíněného trestu)
skipta2 pozůstalostní
skiptabeiðni žádost o rozdělení pozůstalosti
skiptaforstjóri správce / správkyně pozůstalosti
skiptafundur pozůstalostní schůze
skiptafundur schůze věřitelů
skiptagerð vypořádání (nároků)
skiptagjald poplatek za vypořádání (pozůstalosti)
skiptamál pozůstalostní případ
skiptameðferð pozůstalostní řízení
skiptaráðandi správce / správkyně pozůstalosti
skiptastjóri správce / správkyně pozůstalosti
skuldalúkning splacení dluhu
skylduarfur povinný díl (dědictví)
skylduerfingi nepominutelný dědic, nepominutelná dědička
slit likvidace, zrušení
slitameðferð likvidační řízení
slitastjórn likvidační správa / výbor
sókn trestní stíhání / řízení
sóknaraðili navrhovatel(ka), žalobce, žalobkyně
stefna2 předvolat
stefna1 předvolání, obsílka
stefnandi žalobce, žalobkyně, navrhovatel(ka)
stefnuvottur soudní sluha / posel
stjórnarskrá ústava, konstituce
stofnsamningur zakladatelská smlouva
stofnsamningur společenská smlouva
stríðsglæpur válečný zločin
sýkna2 zprostit viny, ospravedlnit
sýkna1 nevina
sýknudómur zproštění viny
sýndarréttarhöld inscenovaný proces, soudní maškaráda
sækjandi žalobce, žalobkyně
sönnunarbyrði důkazní břemeno
sönnunargagn důkaz, předmět doličný
taka1 okupace (nabytí vlastnického práva k věci bez vlastníka)
umbjóðandi zmocnitel(ka)
umboð zmocnění, pravomoc, zplnomocnění
fullt umboð plná moc
umboðsmaður ombudsman(ka)
umboðsvald zmocnění
umsagnaraðili arbitr, arbitra, arbitryně
uppgjöf prominutí, odpuštění (trestu ap.)
upptaka zabavení, konfiskace
gera e-ð upptækt zabavit / zabavovat (co), (z)konfiskovat (co)
útboð (soutěžní) nabídka, tendr (ve veřejné soutěži)
vanhæfi nezpůsobilost
vanhæfur nezpůsobilý
varðhald vazba
varnaraðili odpůrce, žalovaný
veðhafi hypoteční věřitel(ka)
veðhæfur zastavitelný, použitelný jako zástava
verja2 hájit, obhajovat
verjandi1 obhájce, obhájkyně
viðurlög sankce, postih
vinnusamningur pracovní smlouva
vitnavernd ochrana svědka
vitundarvottur očitý svědek, očitá svědkyně
vörn obhajoba
þagnarskylda závazek mlčení, mlčenlivost
þingfesta
þinghá soudní obvod
þinglýsa (úředně) (za)registrovat
þinglýsing (úřední) registrace
þrotabú konkurzní podstata

aðalmeðferð hlavní líčení / přelíčení
borgardómari civilní soudce / soudkyně
dómafordæmi soudní precedens
dómarafulltrúi (vyšší) soudní úředník / úřednice
dómasafn sbírka soudních rozhodnutí
dómfella odsoudit, shledat / uznat vinným
dómhafi úspěšná / vítězná strana (sporu)
dómkvaddur jmenovaný soudem
dómkvaddur matsmaður soudní znalec / znalkyně
dómsátt soudní smír
dómsforseti předseda / předsedkyně soudu
dómsmál (soudní) řízení, proces
dómsmorð justiční vražda
dómsniðurstaða soudní rozhodnutí
dómsorð soudní rozhodnutí
dómstig soudní stupeň / instance
dómstjóri předseda / předsedkyně krajského soudu
dómur (soudní) rozsudek
dómur soud, soudní dvůr
dómþing soudní sněm
endurupptaka obnova řízení
félagsdómur pracovněprávní soud
fógeti městský správce (úředník se soudní pravomocí)
gerðardómari arbitr, arbytrině
gerðardómur arbitráž, smírčí / rozhodčí soud
gjaldþrotadómstóll insolvenční / konkurzní soud
herréttur vojenský soud
héraðsdómari krajský soudce, krajská soudkyně
héraðsdómslögmaður krajský právní zástupce, krajská právní zástupkyně
héraðsdómstóll krajský soudní dvůr
héraðsdómur krajský soud
hæstaréttardómari soudce / soudkyně Nejvyššího soudu
hæstaréttarlögmaður právník / právnička Nejvyššího soudu
hæstiréttur Nejvyšší soud
kjaradómur pracovní soud
kviðdómari porotce, porotkyně
kviðdómur porota
kærandi žalobce, žalobkyně
landsréttur zemský soud
lögbirting výnos (soudu ap.)
málaflutningsmaður právní zástupce / zástupkyně
málsmeðferð (soudní) proces
meðdómari přísedící soudce / soudkyně, soudní poradce / poradkyně
rannsóknarréttur vyšetřovací soud
rannsóknarréttur inkviziční soud, inkvizice
réttur1 soud, tribunál
sakadómur trestní soud
sakarkostnaður soudní výlohy
setudómari pověřený soudce, pověřená soudkyně
sérfræðivitni soudní znalec / znalkyně
siglingadómur námořní soud
sjódómur námořní soud
sjóréttur námořní soud
skiptaréttur soud pro věci pozůstalostní
stjórnlagadómstóll ústavní soud
sýslumaður okresní soudce / soudkyně
undirdómur nižší soud, nižší soudní instance
undirdómur okresní soud
undirréttur okresní soud (soud nižší instance)
unglingadómstóll soud pro mladistvé
varnarþing příslušný soud
verslunardómur obchodní soud

alþjóðalög mezinárodní zákon / právo
barnaverndarlög zákon na ochranu dítěte
bráðabirgðalög prozatímní zákon
byssulöggjöf zákon o zbraních
hegningarlöggjöf trestní zákoník
jafnréttislög zákon o rovnosti pohlaví
jarðalög pozemkový zákon
lagabálkur kodex, zákoník
lagabókstafur litera zákona
lagabreyting novela zákona
lagafrumvarp návrh zákona
lagagrein odstavec zákona, paragraf
lagasafn sbírka zákonů
lögbók zákoník, kodex
mannanafnalög zákon o osobních jménech
lög um mannanöfn zákon o osobních jménech
málsgrein odstavec (zákona)
meiðyrðalöggjöf zákon o urážce na cti
nafnalög zákon o osobních jménech
refsilög trestní zákon
refsilöggjöf trestní zákoník
réttarfarslög procesní zákon
sambandslög zákon o unii
samkeppnislög zákon o ochraně hospodářské soutěže
siglingalög zákon o mořeplavbě
skattalög daňový zákon
skiptalög zákon o rozdělení pozůstalostí
skiptalög zákon o majetkovém vypořádání
stjórnlög ústavní zákon, zákon o státním uspořádání
stjórnskipunarlög zákon o státním uspořádání, ústavní zákon

afnotaréttur užívací právo
almannatryggingaréttur právo sociálního zabezpečení
alþjóðaréttur mezinárodní právo
andmælaréttur právo na protest
atkvæðaréttur hlasovací právo
atkvæðisréttur hlasovací právo
barnaréttur dětská práva, práva dětí
borgararéttur občanské / civilní právo
bótaréttur právo na odškodné / kompenzaci
búseturéttur nájemní právo k družstevnímu bytu
búseturéttur právo na trvalý pobyt
byggingaréttur → byggingarréttur
byggingarréttur stavební právo
dreifingarréttur právo na šíření / distribuci
eftirlaunaréttur právo na starobní důchod
eignaréttur → eignarréttur
eignarréttur vlastnické právo
eignhelgi nedotknutelnost majetku, absolutní majetkové právo
einkamálaréttur občanské právo
einkaréttur soukromé právo Ius privatum
endurkröfuréttur postih, regres, rekurz
erfðaréttur dědické právo
Evrópuréttur evropské právo
félagaréttur právo obchodních společností
félagsréttur právo na členství ve spolku
fjármunaréttur finanční právo
fordæmisréttur precedenční právo
forgangsréttur přednostní právo (na nákup ap.)
forkaupsréttur předkupní právo
framsalsréttur právo k postoupení (rybolovných kvót ap.)
frumburðarréttur právo prvorozeného
föðurréttur otcovské právo
grundvallarmannréttindi základní lidská práva
hafréttur mořské právo
hefðarréttur zvykové právo
hegningarlög trestní právo
herlög vojenské právo
herlög stanné právo
hugverkaréttur duševní / intelektuální vlastnictví, právo k duševnímu vlastnictví
höfundaréttur → höfundarréttur
höfundarréttur autorské právo, (autorský) copyright
kaupréttur kupní právo
kirkjuréttur kanonické právo
kosningaréttur volební právo
kosningarréttur → kosningaréttur
kröfuréttur závazkové právo
lagaskilaréttur mezinárodní právo soukromé
leiguréttur nájemní právo
lífeyrisréttur právo na důchod, nárok na penzi
lögveð zákonné zástavní právo
mannhelgi právo na ochranu osobnosti
mannréttindi lidská práva
málskotsréttur právo postoupení (věci), právo na odvolání
meðákvörðunarréttur právo na spolurozhodování
notaréttur
orlofsréttur právo na dovolenou
refsiréttur trestní právo
opinber réttur veřejné právo Ius publicum
samningsréttur vyjednávací právo
sifjaréttur rodinné právo
sjálfsákvörðunarréttur právo na sebeurčení / autonomii
sjóréttur námořní právo
sjóveð námořní zástavní právo
stjórnarfarsréttur → stjórnsýsluréttur
stjórnskipunarréttur ústavní právo
stjórnsýsluréttur správní právo
tillöguréttur právo předkládat návrhy
tilveruréttur právo na existenci
umferðarréttur veřejná cesta (přes soukromý pozemek)
umgengnisréttur právo na styk
umhverfisréttur právo životního prostředí
umráðaréttur dispoziční právo
úrlendisréttur exteritorialita
útgáfuréttur nakladatelské právo
veðréttur zástavní právo (věcné právo k cizí věci)
veðréttur zástavní právo (sbírka právních předpisů)
veiðiréttur rybářské právo
venjuréttur zvykové právo
verkfallsréttur právo na stávku
verslunarréttur obchodní právo
vinnulöggjöf pracovní právo
vinnuréttur pracovní právo
þegnréttur občanské právo
þingrofsréttur právo na rozpuštění parlamentu
þjóðaréttur mezinárodní právo

(+ 520 ->)
Příklady ve větách (LCC)