Islandsko-český studijní slovník
Velryba - hvalur

×

Přidejte nové slovo

Hesla, která Vám ve slovníku chybí, můžete zde po jednom přidat - česká i islandská. Nebojte se podělit se s námi Vaší znalostí a vědou a napište nám do poznámek, jaký se domníváte, že je překlad. Návrhy na nová hesla postupně projdeme a umístíme je do slovníku.

Výslovnost islandských souhlásek

Souhlásky

b d ð f g h j k l m n p r s t v x z þ


Hláska Pozice IPA Pomocná výslovnost Příklad Výslovnost Překlad
bna všech pozicích[b̥][p] bez přídechubarn [b̥ard̥n̥]dítě
[b̥] lampi [lam̥b̥ɪ]lampa
[b̥] vömb [vœmb̥]bachor
bbdlouze mezi samohláskami[b̥ː] pabbi [pʰab̥ːɪ]tatínek
krátce v ostatních případech[b̥] kubbslegur [kʰʏb̥slɛɣʏr̥]podsaditý
dna všech pozicích[d̥][t] bez přídechudagur [d̥aːɣʏr̥]den
[d̥] land [land̥]země
[d̥] synda [sɪnd̥a]plavat
ddpokud není následováno souhláskou[d̥ː] rödd [rœd̥ː]hlas
jinak[d̥] bridds [b̥rɪd̥s]bridž
ðuprostřed slova[ð]znělá spiranta (angl. this) [ð]eða [ɛːða]nebo
[ð]báðir [b̥auːðɪr̥]oba
[ð] ráða [rauːða]radit
na konci slova neznělé ð -> [θ][θ] fegurð [fɛːɣʏrθ]krása
ðk[θɡ̊] blaðka [b̥laθɡ̊a]čepel (listu)
fna začátku slova[f]fara [faːra]jet
na konci slova[f] haf [haːf]moře
po dlouhé samohlásce uprostřed slova[v]české [v]hafa [haːva]mít
po znělé souhlásce[v] álfur [aulvʏr̥]elf
[v] horfa [hɔrva]dívat se
někdy uprostřed slova po ó, ú, á[] (nic nevyslovujeme)bófi [b̥ouːɪ]lotr
[vð]dreifður [d̥reivðʏr̥]rozptýletný
ffmezi samohláskami[fː]dlouhé [f]kaffi [kʰafːɪ]káva
jinak[f]vaffla [vafla]vafle
fg[vɟ̊]höfgi [hœvɟ̊ɪ]tíha
[vɡ̊]lífga [livɡ̊a]oživit
fjna začátku slova[fj]fjarlægð [fjarlaiɣθ]vzdálenost
uprostřed slova[vj]syfjaður [sɪvjaðʏr̥]ospalý
fk[fɟ̊]rífki [rifɟ̊ɪ]tvar slovesa rífka
[fɡ̊]rífka [rifɡ̊a]zvětšit
flna začátku slova[fl]flatur [flaːd̥ʏr̥]plochý
uprostřed slova[b̥l][pl]afla [ab̥la]rybařit
fld[ld̥](f nevyslovujeme)efldur [ɛld̥ʏr̥]pp od slovesa efla
flt[l̥d̥](f nevyslovujeme)eflt [ɛl̥d̥]infinitiv slovesa efla
fnna začátku slova[fn] fnæsa [fnaisa]funět
uprostřed slova[b̥n][pn]efni [ɛb̥nɪ]látka
fnd[md̥](f nevyslovujeme)nefnd [nɛmd̥]výbor
frna začátku slova[fr] fræði [fraiːðɪ]věda
uprostřed slova[vr] efri [ɛvrɪ]hořejší
fs[fs] ufsi [ʏfsɪ]treska
ft[fd̥] oft [ɔfd̥]často
gna začátku a uprostřed slova před a, á, o, ó, u, ú, ö[ɡ̊]ne tak znělé jako v češtině [g] gata [ɡ̊aːd̥a]ulice
výjimka[ɡ̊v]guð [ɡ̊vʏːθ]bůh
na konci slova[x] české chlag [laːx]písnička
před e, i, í, y, ý, ei, ey, æ[ɟ̊]měkké g [gj]gefa [ɟ̊ɛːva]dát
po samohlásce před i nebo j[j][j]hádegi [hauːd̥ɛjɪ]poledne
[j] segja [seijːa]říkat
po á, ó, ú a zároveň na konci nebo před a, u[]nic se nevyslovujeskógur [sɡ̊ouːʏr̥]les
po dlouhé samohlásce následované samohláskou[ɣ] zadní tlumené gsaga [saːɣa]příběh
[ɣð] afturbeygður [afd̥ʏrb̥eiɣðʏr̥]zvratný
gg[ɡ̊ː] höggva [hœɡ̊va]štípat dříví
[ɟ̊ː] trygging [tʰrɪɟ̊ːiŋɡ̊]pojištění
ggð[ɣð] byggðasafn [b̥ɪɣðasab̥n̥]vlastivědné muzeum
ggj[ɟ̊ː] leggja [lɛɟ̊ːa]položit
ggl[ɡ̊l]böggla [b̥œɡ̊la]zmuchlat
ggld[ld̥]g se nevyslovujeyggldur [ɪld̥ʏr̥]zamračený
[l̥d̥]g se nevyslovujeygglt [ɪl̥d̥]tvar od yggldur
gl[ɡ̊l] sigla [sɪɡ̊la]plachtit
gn[ɡ̊n]rigna [rɪɡ̊na]pršet
grna začátku slova[ɡ̊r] grár [ɡ̊rauːr̥]šedivý
uprostřed slova[ɣr] fegra [fɛɣra]zdobit
hna začátku a zároveň před samohláskou[h][h]heima [heiːma]doma
[h] hún [huːn]ona
[h] hann [hanː]on
před j[ç][chj]hjón [çouːn]manželé
[ç]hjól [çouːl̥]kolo
[ç]hjarta [çar̥d̥a]srdce
hl[l̥][chl]hlutur [l̥ʏːd̥ʏr̥]věc
[l̥]hljóð [l̥jouːθ]zvuk
hn[n̥][chn]hnífur [n̥ɪːvʏr̥]nůž
hr[r̥][chr]hraun [r̥œiːn]láva
hv[kʰv][kʰv]hvað [kʰvaːθ]co
[kʰv] hver [kʰvɛːr̥]kdo
[kʰv] hvenær [kʰvɛːnair̥]kdy
j[j] bjóða [b̥jouːða]pozvat
[j] brjóta [b̥rjouːd̥a]zlomit
kna začátku a před zadními samohláskami[kʰ]aspirované [k]kaka [kʰaːg̊a]koláč
[kʰ] koma [kʰɔːma]přijít
[kʰ] króna [kʰrouːna]koruna
před předními samohláskami[cʰ]aspirované měkčí [k]kenna [cʰɛnːa]vyučovat
[cʰ] kýr [cʰiːr̥]kráva
neaspirované před neznělou spirantou[ɡ̊] taska [tʰasɡ̊a]taška
kk[hɡ̊]preaspirované [k]brekka [b̥rɛhɡ̊a]svah, stráň
[hɡ̊] þakka [θahɡ̊a]děkovat
l[l][l]lifa [lɪːva]žít
[l] tala [tʰaːla]mluvit
[l] land [land̥]země
na konci slova neznělé l[l̥]val [vaːl̥]volba
llmezi samohláskami[d̥l][tl]allur [ad̥lʏr̥]všechen
mezi samohl. a r, n, m[d̥l] allra [ad̥lra]všech
na konci po samohlásce neznělé l[d̥l̥] fjall [fjad̥l̥]hora
[d̥l̥] bíll [b̥id̥l̥]auto
v cizích slovech nebo zdrobnělinách křestních jmen[lː]ball [b̥alː]bál
m[m][m]mildur [mɪld̥ʏr̥]mírný
[m] mjólk [mjoul̥ɡ̊]mléko
n[n][n]nám [nauːm]studium
nn[nː] unna [ʏnːa]milovat
po samohl. s čárkou nebo dvouhláskách a zároveň následující samohl. nebo r nebo konec slova[d̥n][tn]Spánn [spaud̥n̥]Španělsko
na konci neznělé n[d̥n̥] vænn [vaid̥n̥]pěkný
nt[n̥d̥]neznělé [n] i neznělé a neaspirované [t]vanta [van̥d̥a]chybět
pna začátku slova[pʰ]aspirované [p]panta [pʰan̥d̥a]objednat
[pʰ] planta [pʰlan̥d̥a]pěstovat
uprostřed slova a na konci slova[b̥]neaspirované [p]api [aːb̥ɪ]opice
[b̥] tap [tʰaːb̥]ztráta
před s, t, k[f], [b̥]evrópskur [ɛvroufsɡ̊ʏr̥], [ɛvroub̥sɡ̊ʏr̥]evropský
před t[f] afskipti [afsɟ̊ɪfd̥ɪ]zapojení
ppmezi samohláskami a na konci a mezi samohl. a r[hb̥]preaspirované [p]heppinn [hɛhb̥ɪn]šťastný
[hb̥] happdrætti [hahb̥d̥raihd̥ɪ]loterie
r[r]české [r]renna [rɛnːa]běhat
[r] vera [vɛːra]být
na konci slova neznělé r[r̥] vor [vɔːr̥]jaro
rlna konci slova neznělé l[rd̥l̥]karl [kʰard̥l̥]muž
[rd̥l], [d̥l] varla [vad̥la]sotva
[rd̥l] kerling [cʰɛrd̥liŋɡ̊]bába
rnna konci slova neznělé n[rd̥n̥]barn [b̥ard̥n̥]dítě
[rd̥n] hérna [çɛrd̥na]tady
s[s]neznělá spiranta [s], až šišlavésól [souːl̥]slunce
[s] sonur [sɔːnʏr̥]syn
[sː] kyssa [cʰɪsːa]políbit
tna začátku slova[tʰ]aspirované [t]tími [tʰiːmɪ]čas
[tʰ] tómur [tʰouːmʏr̥]rázný
ttmezi samohláskami, mezi samohl. a r, l a na konci slova[hd̥]preaspirované [t]hattur [hahd̥ʏr̥]klobouk
[hd̥] vettlingur [vɛhd̥liŋɡ̊ʏr̥]rukavice
v[v][v]vera [vɛːra]být
[v] svara [svaːra]odpovídat
x[xs][ks]sex [sɛxs]šest
[xs] lax [laxs]losos
zz už se nepíše, zrušeno parlamentem roku 1974 a nahrazeno s []
þ[θ]neznělá spiranta (angl. thursday) [θ]þungur [θuŋɡ̊ʏr̥]těžký
[θ] þing [θiŋɡ̊]sněm
[θ] það [θaːθ]to