Islandsko-český studijní slovník

×

Přidejte nové slovo

Hesla, která Vám ve slovníku chybí, můžete zde po jednom přidat - česká i islandská. Nebojte se podělit se s námi Vaší znalostí a vědou a napište nám do poznámek, jaký se domníváte, že je překlad. Návrhy na nová hesla postupně projdeme a umístíme je do slovníku.

fræði
[fraiːðɪ] - n pl 1. f věda, nauka, vědní disciplína málfræði mluvnice 2. n pl vísindi věda, vědění
Islandsko-český studijní slovník
fræði
fræði2 Slovo patří mezi 2800 nejfrekventovanějších slov.
fræði1 n pl
[fraiːðɪ]
1. f věda, nauka, vědní disciplína
málfræði mluvnice
2. n pl (vísindi) věda, vědění

Skloňování
množné číslo
h bez členuse členem
1.pfræðifræðin
4.pfræðifræðin
3.pfræðumfræðunum
2.pfræðafræðanna
Slova odkazující na tuto skupinu

aðferðafræði metodologie
aðferðafræðingur metodolog, metodoložka
afbrotafræði kriminologie
afbrotafræðingur kriminolog, kriminoložka
aflfræði mechanika (obor fyziky)
atferlisfræði etologie
atferlissálarfræði psychologie chování
augnlæknisfræði oční lékařství, oftalmologie (nauka)
Austurlandafræði orientalistika
átthyrningur osmiúhelník
bakteríufræði bakteriologie
bakteríufræðingur bakteriolog, bakterioložka
barnasálarfræði
barnasálfræði dětská psychologie
beinafræðingur osteolog, osteoložka
bergfræði petrologie
bergfræðingur petrolog, petroložka
beygingafræði
beygingarfræði tvarosloví, morfologie
blóðfræði hematologie
blóðfræðingur hematolog, hematoložka
borgarfræði studia měst, urbanistika, urbanismus, urbanizmus
bókasafnsfræði knihovnictví, knihovní věda
bókasafnsfræðingur knihovník, knihovnice
bókfræði bibliografie, bibliologie
bókmenntafræði literární věda
bókmenntafræðingur literární vědec / vědkyně
bragfræðingur metrik, metrička, teoretik / teoretička verše
breiðbogi hyperbola
búfræði agronomie
búfræðingur agronom(ka)
byggingarverkfræði stavebnictví
byggingarverkfræðingur stavební inženýr(ka), stavař(ka)
dularsálfræði parapsychologie
duldýrafræði kryptozoologie
duldýrafræðingur kryptozoolog, kryptozooložka
dýrafræði zoologie
dýrafræðingur zoolog, zooložka
dýralandafræði zoogeografie
eðlisefnafræði fyzikální chemie
eðlisfræði fyzika
eðlisfræðingur fyzik, fyzička
efnafræði chemie
efnafræðingur chemik, chemička
eldfjallafræði vulkanologie
eldfjallafræðingur vulkanolog, vulkanoložka
erfðafræði genetika
erfðafræðingur genetik, genetička
fagurfræði estetika
faraldsfræði epidemiologie
faraldsfræðingur epidemiolog, epidemioložka
farsóttafræði
fegrunarfræði kosmetologie
ferflötungur čtyřstěn, tetraedr
ferhyrningur čtyřúhelník
ferill křivka
ferningur čtverec
félagsfræði sociologie
félagsfræðingur sociolog, socioložka
félagssálfræði sociální psychologie
fimmflötungur pětistěn
fimmhyrningur pětiúhelník
fiskifræði ichtyologie
fiskifræðingur ichtyolog, ichtyoložka
fiskihagfræði
fjölfræði
fjölmiðlafræði mediální studia
fjölmiðlafræðingur odborník / odbornice v oboru mediálních studií
fjölvistfræði synekologie
flatarmál povrch, plocha, obsah
fleygbogi parabola
fléttufræði kombinatorika
flokkur třída
form forma, tvar
formfræði morfologie (nauka o tvarech)
fornfræði klasická filologie
fornfræðingur klasický filolog
fornleifafræði archeologie
fornleifafræðingur archeolog, archeoložka
fornletursfræði paleografie
fóðurfræði
fóðurjurtafræði pícninářství
fósturfræði embryologie
fósturfræðingur embryolog, embryoložka
frásagnarfræði techniky vyprávění
fuglafræði ornitologie
fuglafræðingur ornitolog, ornitoložka
fylking kmen, phylum
fæðingarfræði porodnictví
garðyrkjufræði
geðlæknisfræði
geðsjúkdómafræði psychiatrie (nauka)
geislafræði radiologie
geislalæknisfræði (lékařská) radiologie
geisli1 poloměr, rádius
gerlafræði bakteriologie
gerlafræðingur bakteriolog, bakterioložka
gildisfræði teorie hodnot, axiologie
gimsteinafræði gemologie
glæpafræði kriminologie
goðafræði mytologie, bájesloví
grannfræði topologie
grasafræði botanika
grasafræðingur botanik, botanička
gráða stupeň (jednotka míry pro úhel)
greiningarsálfræði analytická psychologie
guðfræði teologie
guðfræðingur teolog, teoložka
haffræði oceánografie
haffræðingur oceánograf(ka)
haflíffræði
hagfræði ekonomie
hagfræðingur ekonom(ka)
handlæknisfræði chirurgie (lékařský obor)
handritafræði
hauskúpufræði kraniologie
háloftafræði aeronomie
háslétta nadrovina
heilsufræði zdravotní výchova, zdravověda
heilsuhagfræði
heimilisfræði nauka o vedení domácnosti
heimsfræði kosmologie
hellafræði speleologie, jeskyňářství
herfræði
hernaðarfræði vojenská věda, vojenství
hernaðarsérfræðingur vojenský specialista, vojenská specialistka
hinsegin queer studia
hjúkrunarfræði ošetřovatelství, pečovatelství (vědní obor)
hjúkrunarfræðingur ošetřovatel(ka), zdravotní sestra
hljóðeðlisfræði akustika (nauka o zvuku)
hljóðfræði fonetika
hljóðkerfisfræði fonologie
hljómfræði
hlutafallaefnafræði stechiometrie
hlutfallaefnafræði stechiometrie
horn1 úhel
hornafall trigonometrická / goniometrická funkce
hornafræði trigonometrie
hornalína úhlopříčka, diagonála
hraðafræði kinetika (vědní obor)
hreyfifræði dynamika (nauka)
hreyfilýsing kinematika (nauka)
hringur1 kruh
hugmyndafræði ideologie
húðsjúkdómafræði dermatologie
hússtjórnarfræði
höfuðlagsfræði frenologie, lebosloví
iðnfræði
inngangsfræði
innkirtlafræði endokrinologie
íðorðafræði
jarðeðlisfræði geofyzika
jarðeðlisfræðingur geofyzik, geofyzička
jarðefnafræði geochemie
jarðfræði geologie
jarðfræðingur geolog, geoložka
jarðlagafræði stratigrafie
jarðræktarfræði agronomie
jarðskjálftafræði seizmologie, seismologie
jurtafræði botanika
jöklafræði glaciologie
jöklafræðingur glaciolog, glacioložka
keila kužel
keilusnið kuželosečka
kennslufræði didaktika
kerfisfræði systémová analýza
kjarneðlisfræði jaderná fyzika
kjarneðlisfræðingur jaderný fyzik, jaderná fyzička
kúla sféra
kvensjúkdómafræði gynekologie
kynfræði sexuologie
kynjafræði genderová studia
landafræði zeměpis, geografie
landfræðingur geograf(ka)
landmótunarfræði geomorfologie
landmælingafræði geodézie, zeměměřičství
langhlið přepona
leikjafræði teorie her
lén doména
listfræðingur historik / historička umění, kunsthistorik, kunsthistorička
lífeðlisfræði fyziologie
lífeðlisfræðingur fyziolog, fyzioložka
lífefnafræði biochemie
lífefnafræðingur biochemik, biochemička
lífefnaverkfræði bioinženýrství
lífeindafræði biomedicína
líffræði biologie
líffræðingur biolog, bioložka
líffærafræði anatomie (nauka o stavbě a skladbě organismů)
líftölfræði biostatistika, biometrika
lífverkfræði bionika
líkamsfræði tělověda, somatologie
lína1 přímka
línustrik úsečka
ljóseðlisfræði optika (nauka)
ljósfræði optika
loftaflfræði aerodynamika (nauka)
loftslagsfræði klimatologie
lyfjafræði lékárnictví, farmacie
lyfjafræðingur lékárník, lékárnice, farmaceut(ka)
lyflæknisfræði
lýðfræði demografie
læknisfræði lékařství, medicína (nauka)
lögfræði právní věda, práva
lögfræðingur právník, právnička
manneldisfræði
mannfjöldafræði demografie
mannfræði antropologie
mannfræðingur antropolog, antropoložka
mannúðarsálfræði humanistická psychologie
margflötungur mnohostěn
marghyrningur mnohoúhelník, polygon
markaðsfræði marketing
matvælafræði
málfræði mluvnice, gramatika
málfræðingur gramatik, gramatička
mállýskufræði dialektologie
málmyndunarfræði transformační gramatika / mluvnice
meinafræði patologie
meinafræðingur patolog, patoložka
meltingarfærafræði gastroenterologie
merkingarfræði sémantika
miðaldafræði
myntfræði numizmatika
mælskufræði rétorika, řečnictví
n-hyrningur n-úhelník
nafnfræði onomastika, onomatologie
námaverkfræði
náttúrufræði1 přírodověda (věda)
náttúrufræðingur přírodovědec, přírodovědkyně
neysluhagfræði
níhyrningur devítiúhelník
nýgráða grad, gradián
næringarfræði dietetika, nauka o výživě
næringarfræðingur dietetik, dietetička, odborník / odbornice na výživu
orðabókarfræði lexikologie
orðabókargerð lexikografie, slovníkářství
orðhlutafræði morfologie, tvarosloví
orðmyndunarfræði slovotvorba
orðsifjafræði etymologie (nauka)
orðsifjafræðingur etymolog, etymoložka
orkufræði energetika (vědní obor)
orsakafræði etiologie
ónæmiserfðafræði imunogenetika
ónæmisfræði imunologie
peningahagfræði peněžní / monetární ekonomie
(matematická konstanta)
píramídi jehlan
plöntusjúkdómafræði fytopatologie
predikunarfræði homiletika
prisma optický hranol
punktur bod
rafefnafræði elektrochemie
rafeindafræði elektronika (obor elektrotechniky)
raffræði elektrotechnika
raffræðingur elektroinženýr(ka)
rafiðnfræðingur elektrotechnik, elektrotechnička
rafmagnsfræði elektrotechnika
rafmagnsverkfræði elektroinženýrství, elektrotechnika
rafmagnsverkfræðingur elektroinženýr(ka)
rafsegulfræði elektrodynamika
rafstöðufræði elektrostatika
reiknimyndafræði nomografie
rekstrarhagfræði mikroekonomie
réttarlæknisfræði soudní lékařství
réttarmeinafræði soudní patologie
réttarmeinafræðingur soudní patolog / patoložka
rétthyrningur obdélník
réttstrendingur kvádr
rithandarfræði grafologie
ríki říše
rímfræði
rúmfræði geometrie
rökfræði logika
röntgenfræði radiologie
sagnfræði historie, dějepis (věda o dějinách)
sagnfræðingur historik, historička, dějepisec
samanburðarmálfræði srovnávací jazykověda, komparativní lingvistika
sameindalíffræði
samfélagsfræði společenská věda, občanská nauka (předmět ve škole)
samsíða1 rovnoběžka
samsíðungur rovnoběžník
sálarfræði
sálfræði psychologie
sálfræðingur psycholog, psycholožka
setningafræði skladba, syntax
sexflötungur šestistěn
sexhyrningur šestiúhelník, hexagon
siðfræði etika
siðfræðingur etik, etička
siglingafræði mořeplavba, (lodní) navigace (věda)
siglingafræðingur (lodní) navigátor(ka)
sívalningur válec
sjávarlíffræði mořská biologie
sjávarlíffræðingur mořský biolog, mořská bioložka
sjúkdómafræði patologie
sjúkdómafræðingur patolog, patoložka
sjöhyrningur sedmiúhelník
skammhlið odvěsna
skammtafræði kvantová mechanika
skammtasviðsfræði kvantová teorie pole
skáldskaparfræði poetika
skipaverkfræði
skipulagsfræði
skordýrafræði entomologie
skordýrafræðingur entomolog, entomoložka
skotfræði balistika
skotvopnafræði balistika
skógfræði lesnictví (nauka)
skógræktarfræði lesnictví (nauka)
skólasálfræðingur školní psycholog / psycholožka
skynheildarsálfræði tvarová psychologie, gestalt psychologie, gestaltismus
slétta1 rovina
sneriltromma bubínek
sniðill sečna
sníkjudýrafræði parazitologie
sníkjudýrafræðingur parazitolog, parazitoložka
snyrtifræði kosmetologie
snyrtifræðingur kosmetolog, kosmetoložka
spendýrafræði studium savců, věda o savcích
sporbaugur elipsa, ovál
staðfræði topografie, místopis
steinafræði petrologie
steindafræði mineralogie
steingervingafræði paleontologie
steingervingafræðingur paleontolog, paleontoložka
stílfræði stylistika
stjarneðlisfræði astrofyzika
stjarneðlisfræðingur astrofyzik, astrofyzička
stjarnfræðingur
stjórnmálafræði politologie
stjórnmálafræðingur politolog, politoložka
stjórnsýslufræðingur
stjórnunarfræði teorie řízení / managementu
stjörnufræði astronomie
stjörnufræðingur astronom(ka)
stoðtækjafræði protetika
stoðtækjafræðingur
storkufræði fyzika pevných látek
straumfræði hydrodynamika
strúktúrjarðfræði strukturální geologie
stýrifræði kybernetika
stærðfræði matematika
stærðfræðingur matematik, matematička
stöðufræði statika (obor mechaniky)
sveppafræði mykologie
svæfingarlæknisfræði anesteziologie
sýklafræði lékařská mikrobiologie
sýklafræðingur lékařský mikrobiolog, lékařská mikrobioložka
talmeinafræði logopedie
talmeinafræðingur logoped(ka)
talnafræði aritmetika
tannlæknisfræði stomatologie, zubní lékařství
taugafræði neurologie
táknfræði sémiotika
tegund druh, odrůda
teningur krychle
textafræði filologie
textafræðingur filolog, filoložka
tíflötungur desetistěn, dekaedr
tígull kosočtverec
tíhyrningur desetiúhelník
tónfræði hudební věda, muzikologie
trapisa lichoběžník
trjáfræði dendrologie
trjáfræðingur dendrolog, dendroložka
trúarbragðafræði náboženská studia, studium náboženství
trúfræði věrouka, dogmatika
tryggingafræðingur pojistný matematik, pojistná matematička
túlkafræði tlumočnictví
túlkunarfræði hermeneutika
tæknifræði technika, technologie (nauka)
tæknifræðingur technik, technička, technolog, technoložka
tölfræði statistika (vědní obor)
tölfræðingur statistik, statistička
tölvufræði informatika
tölvufræðingur informatik, informatička
tölvunarfræði
tölvunarfræðingur
ummál obvod
uppeldisfræði pedagogika
uppeldisfræðingur pedagog, pedagožka
upplýsingafræði informační věda
upprunafræði kosmogonie
útvarpsstjörnufræði radioastronomie
varmaaflfræði
varmaefnafræði termochemie
varmafræði termodynamika
vatnafræði hydrologie
vatnafræðingur hydrolog, hydroložka
vatnalíffræði hydrobiologie
veðurfarsfræði klimatologie
veðurfræði meteorologie
veðurfræðingur meteorolog, meteoroložka
vefjafræði histologie
veirufræði virologie
veirufræðingur virolog, viroložka
verkfræði inženýrství
verkfræðingur inženýr(ka)
verufræði ontologie
vélaverkfræði strojní inženýrství
vélaverkfræðingur strojní inženýr(ka), strojař(ka) ((hovor.))
vélfræði strojnictví
vélfræðingur strojní inženýr(ka)
viðskiptafræði obchodní věda, ekonomie
viðskiptafræðingur ekonom(ka)
vinnuvistfræði ergonomie
vistfræði ekologie
vistfræðingur ekolog, ekoložka
vínfræði enologie (nauka o vinařství a o ošetřování vína)
vínfræðingur
vöðvafræði myologie
vökvaaflfræði hydrodynamika
vökvafræði hydraulika (nauka)
vökvastöðufræði hydrostatika
yrðingarökfræði výroková logika
þekkingarfræði gnozeologie, epistemologie
þjarkafræði robotika
þjarkatækni robotika
þjóðfélagsfræði společenská věda, občanská výchova
þjóðfræði etnologie, národověda
þjóðfræðingur etnolog, etnoložka
þjóðhagfræði makroekonomie
þjóðhagfræðingur makroekonom(ka)
þjóðháttafræði etnologie, národověda
þjóðháttafræðingur etnolog, etnoložka
þjóðmálafræði státověda
þjóðréttarfræði mezinárodní právo
þjóðréttarfræðingur
þjóðsagnafræði folkloristika
þríhyrningur trojúhelník
þróunarsálfræði evoluční psychologie
þvagfærafræði urologie (nauka)
þvermál průměr (kružnice ap.)
þýðingafræði překladatelství
ætt1 čeleď
ættbálkur řád
ættfræði rodopis, genealogie
ættfræðingur genealog, genealožka
ættkvísl rod
æxlafræði onkologie (nauka)
öldrunarfræði gerontologie
öldrunarfræðingur gerontolog, gerontoložka
öreindafræði částicová fyzika, fyzika částic
örnefnafræði toponymie
örnefnafræðingur
örverufræði mikrobiologie
örverufræðingur mikrobiolog, mikrobioložka
Příklady ve větách
Sémantika (MerkOr)
fræði og siðfræði 26.5
fræði og trúarbragðafræði 24.4
kristinn lýsir fræði 11.2
fræði er eiginleiki kynjafræði 3.9
forn lýsir fræði 3.6
húmanískur lýsir fræði 2.6
fræði og kenning 2
nema andlag fræði 1.9
þjóðlegur lýsir fræði 1.8
fræði og trúarbragðafræðsla 1.5
læra andlag fræði 1.5
stúdera andlag fræði 1.2
klassískur lýsir fræði 1.1
kenna andlag fræði 1
organíseraður lýsir fræði 1
tengja andlag fræði 0.9
svinnur lýsir fræði 0.8
röklaus lýsir fræði 0.7
sígildur lýsir fræði 0.7
fræði er eiginleiki hegðunarmynstur 0.7
fræði um sendilína 0.5
kristinn lýsir fræði 257.1
vísindi og fræði 69.9
íslenskur lýsir fræði 42.7
fræði og siðfræði 39.2
fræði og menning 26.9
kennsla í (+ þgf.) fræði 24.4
þjóðlegur lýsir fræði 20.8
forn lýsir fræði 19.2
norrænn lýsir fræði 12.4
húmanískur lýsir fræði 11.6
klassískur lýsir fræði 11.4
hinsegin lýsir fræði 10.6
kenning og fræði 8.8
fræði og trúarbragðafræði 6.3
fræði og bókmennt 6
íslenska og fræði 4.7
gyðinglegur lýsir fræði 4.3
fræði við háskóli 3.7
austrænn lýsir fræði 3.5
marxískur lýsir fræði 3.2
prófessor í (+ þgf.) fræði 3.1
fræði og listasaga 2.9
klerklegur lýsir fræði 2.7
fræði og list 2.4
póstmódernískur lýsir fræði 2.3
lítúrgískur lýsir fræði 2
fræðimaður í (+ þgf.) fræði 1.7
austfirskur lýsir fræði 1.6
fílabeinsturn er eiginleiki fræði 1.6
fræði er eiginleiki heimspekingur 1.6
námsstjóri í (+ þgf.) fræði 1.4
fornegypskur lýsir fræði 1.4
fræði og langtímahagsmunir 1.3
eflandi lýsir fræði 1.2
austurlenskur lýsir fræði 1
fræði og siðfræði 26.5
fræði og trúarbragðafræði 24.4
kristinn lýsir fræði 11.2
fræði er eiginleiki kynjafræði 3.9
forn lýsir fræði 3.6
húmanískur lýsir fræði 2.6
fræði og kenning 2
nema andlag fræði 1.9
þjóðlegur lýsir fræði 1.8
fræði og trúarbragðafræðsla 1.5
læra andlag fræði 1.5
stúdera andlag fræði 1.2
klassískur lýsir fræði 1.1
kenna andlag fræði 1
organíseraður lýsir fræði 1
tengja andlag fræði 0.9
svinnur lýsir fræði 0.8
röklaus lýsir fræði 0.7
sígildur lýsir fræði 0.7
fræði er eiginleiki hegðunarmynstur 0.7
fræði um sendilína 0.5
kristinn lýsir fræði 257.1
vísindi og fræði 69.9
íslenskur lýsir fræði 42.7
fræði og siðfræði 39.2
fræði og menning 26.9
kennsla í (+ þgf.) fræði 24.4
þjóðlegur lýsir fræði 20.8
forn lýsir fræði 19.2
norrænn lýsir fræði 12.4
húmanískur lýsir fræði 11.6
klassískur lýsir fræði 11.4
hinsegin lýsir fræði 10.6
kenning og fræði 8.8
fræði og trúarbragðafræði 6.3
fræði og bókmennt 6
íslenska og fræði 4.7
gyðinglegur lýsir fræði 4.3
fræði við háskóli 3.7
austrænn lýsir fræði 3.5
marxískur lýsir fræði 3.2
prófessor í (+ þgf.) fræði 3.1
fræði og listasaga 2.9
klerklegur lýsir fræði 2.7
fræði og list 2.4
póstmódernískur lýsir fræði 2.3
lítúrgískur lýsir fræði 2
fræðimaður í (+ þgf.) fræði 1.7
austfirskur lýsir fræði 1.6
fílabeinsturn er eiginleiki fræði 1.6
fræði er eiginleiki heimspekingur 1.6
námsstjóri í (+ þgf.) fræði 1.4
fornegypskur lýsir fræði 1.4
fræði og langtímahagsmunir 1.3
eflandi lýsir fræði 1.2
austurlenskur lýsir fræði 1
Skloňování
množné číslo
h bez členuse členem
1.pfræðifræðin
4.pfræðifræðin
3.pfræðumfræðunum
2.pfræðafræðanna