Islandsko-český studijní slovník

Slovníky

Cena:3000.00CZK
Dostupné

Knižní vydání Islandsko-českého studijního slovníku

Knižní vydání obsahuje 1) úvod, 2) historii tvorby IČSS, 3) průvodce po slovníku, 4) seznam zkratek a symbolů, 5) heslovou část, 6) morfologický klíč, 7) Islandskou gramatiku (od Vojtěcha Kupči), 8) úvod do fonetiky, 9) seznam autorů fotografií a ilustrací a 10) bibliografii.
Slovník obsahuje více jak 30 000 hesel s 45 000 významy.
U vybraných hesel především z oblasti botaniky a zoologie se nachází fotografie nebo ilustrace.

Datum publikování

Datum publikování je únor 2016.

Dotisk (v počtu 10 exempláří)

Listopad 2018.

Cena

Konečná cena je 3 000,-Kč, která se rovná nákladům na vytvoření knihy + autorský honorář.

Počet stran

Slovník ve formátu C5 obsahuje 1012 stran.

Technické údaje

Slovník je vysázen v prostředí LaTex a je vytištěn na kvalitním matném křídovém papíře. Ukázku heslové části najdete v části Stažení.

Poznámka

PDF verze slovníku je volně dostupná na našich internetových stránkách. Jediný rozdíl mezi knižní a PDF verzí je, že PDF verze neobsahuje Islandskou gramatiku od Vojtěcha Kupči (tu si lze objednat online jako vlastní publikaci).